En middag i 1903

En dame i skuddlinjen

Første patent 1903-05

Nyskaping hele veien