En by vokser fram

Noen korte rallarhistorier

En industriarbeider

Ved symaskinen