Her kan du lese 14 artikler som som omhandler fløtinga i Føllsjå / Fulldøla.
Artiklene er skrevet av Ole Arvid Vassbotten.

Beskrivelse av Føllsjå -  Fulldølavassdraget

Kort historisk tilbakeblikk

Hvordan fløtinga ble utført

Fløtingsanordninger i Føllsjå - Fulldøla

Redskaper og anordninger

Vedlikehold

Kart, rodeinndeling i Føllsjå

Fløting i andre vassdrag rundt Føllsjå

Måling og merking av tømmer som skulle fløtes

Betydningen av ord og uttrykk

Fløtere i Føllsjå - Fulldøla

Gamle bilder fra fløtinga i Føllsjå / Fulldøla

Bildegalleri

En historie tilegnet skogsarbeideren

Kildetilvisning