Notodden Historielag Industrigt. 6A   3674 Notodden


E-post: post@notoddenhistorielag.no

Telefon: 35 01 36 10

Org.nr. 996 962 334

Styret:

Leder: Ole Arvid Vassbotten 95874299   olarvid@online.no

Sekretær: Ragnhild Kaste Kaasa 41692155  rkkaasa@online.no

Kasserer: Ann-Marri Kittilsen  95221477  a-kittil@online.no

Styremedlem: Kjell Lia  91351061  kjell.lia@nenett.no

Styremedlem: Arne Karlsen 97116480  arne.karlsen@nenett.no

Vara styremedlem: Wegard Golebiowski 95170042  wegardgolebiowski@gmail.com

Vara styremedlem: Ingebjørg Øya 99105365  inge-oe@online.no

Årsskriftkomite:

Maj-Lis Stordal

Ove Eriksen

Trygve Nes

Trond Aasland

Knut Jordheim

Olav Nisi


Revisorer:

Gunvor Prestårhus

Torbjørn Landsverk


Kjøkkengruppe:

Karin Mork

Willy Lien

Anlaug Hagen


Huskomite:

Willy Lien

Kjell Lia


Ansvarlige for hjemmesiden:

Ole Arvid Vassbotten og Ragnhild Kaste Kaasa


Æresmedlemmer i Notodden Historielag:

Alf Mostue
Olav Groven
Ragnar Moen
Anne Haugen Wagn
Ingebjørg Sperre
Inger Johanne Bakka

Velkommen til Historielagets hus i Grønnbyen

Åpent hver tirsdag fra kl.18:00 til 21:00 (Eller etter avtale)