Print this page

Eksplosjon i Stenstads gård på Notodden

I avisen Arbeiderbladet 17. august 1923 kunne vi lese følgende:


X viser hvor sprængstoflageret har staat

De øverste billede viser brandtomten, paa det nederste ser man situasjonen som den var før branden.

Nr.1 er huset hvor firmaet Ingvar Stenstad hadde sitt lager av aerolit og lynit. Det er bokstavelig revet sønder og sammen, og dets enkelte bestanddele var i en temmelig pulverisert form bragt tilveirs, saa en omkreds av ca. 500 meters radius var tæt aversaadd med træsplinter, takstenbiter osv. , som var distribuert ved eksplosjonen.

Nr.2 viser Stenstads store træbygning, hvis ene væg hadde antat bølgeform som følge av trykket fra ekslosionen. Her var 3 forretningslokaler og flere familieleiligheter. En av beboerne, arbeider Erik Eriksen ved Salpeterfabrikken som bodde der, fik øyet skadet saa han maatte sendes til Rikshospitalet. Av gaarden staar nu bare en sørgelig forkullet rest tilbake.

Nr. 3 er Halvor Øiens hus, hvor overingeniør Michelet hadde sine kontorer. Ogsaa her bodde etpar familier, hvorav de fleste medlemmer kom sig ut uskadt. En dame fru. Olsen, fik dog skaar av glas i ansigtet og på benene og maate bringes til sykehuset.

Nr 4. viser Mørks gaard, hvor væggen mot eksplosjonsstedet blev frygtelig ramponert. Alle ruter var smadret, dører og vinduskarmer sprængt ind og værelsene frembød et sørgelig syn. Allevegne var glassplinter og træbiter strød omkring og laa hulter til bulter med møbler og andet bohavende. I Hjørneværelset i andre etage bodde elektriker Haug med sin kone og en liten datter. Alle ble kastet ut av sengen, men kom som ved et under fra det nogenlunde uskadt. Den lille datteren ble fundet hængende mellem en lenestol og kakkelovnen.

Nr. 5 viser Landmandsgaarden. Den svære murgaard klarede sig godt under varmens paakjending, men men allevegne rundt i denne gaard fandtes indslaate speilglas- og vindusruter.

Nr. 6 viser Meieriet, hvor blant annet Heddals herredsstyre holder sine møter og hvor Telemarkspostens redaktion, trykkeri og bokbinderi har sine lokaler. Denne gaard blev reddet, men der ble andrettet adskillig skade av vandet.

Bildet i en noe bedre kvalitet, som en ser har eksplosjonen forårsaka  fryktelige skader.

(Stenstads gård lå omtrent der Gulvdeal / Hegland ligger i dag)

Tekst avskerevet fra Arbeiderbladet 17. august 1923  Bildeeier Notodden Historielag