Print this page

Tov Murukleiv avhøres om en rømning fra Klokkarud

Transkripsjon (avskrift av gotisk handskrift) av Forhørsprotokoll nr. 1 for Nedre Telemark sorenskriveri 1810-1813, folio (side) 186a-186b

Teksten handler om en av gangene Tov rømte fra arresten på Klokkarud:

Avhør av arrestanten Tov Mureklev: (fol. 186a) ....Angieldende forklarede under dette endvidere at han blev frie fra Arresten her paa Klokkerud sidste Gang, paa den Maade at Lev Olsen Skaarnes som den Gang opholdt sig her i Hitterdal havde været hos han for Angieldene i Arresten og spurgt: Kan du ikke faa rømme Thov? hvortil Thov svarede: "Det troer jeg ikke, hvorpaa Lev sagde: "Vi ser hvorledes (fol. 186b) det seer ud under Gulvet i en Kaave som var Angieldendes Arrest, de brækkede derpaa op Gulvet begge to, gravede et Hul ud under Muren, og løsnede nogle Stene i  Muren som de lagde ind igien, og da de havde faaet Hullet saa stort at Angieldende kunde krybe ned i Samme og under Muren, lagde de Gulvet til Rette igien, da dette passerede var Lev Olsen Skaarnes Angieldendes Vagt og tillige med han Sveinung Olsen nordre Semb der var hiemme til Middag og ikke vidste om Thov og Levs Aftale om Rømningen, samme tid leverede og Lev Skaarnes Angieldende et Stykke af en Jaae, hvormed han kunde faae afhugget sine Arrest-Jern, nogen Stund efter dette havde Angieldende med Ole Danielsens datter Marjeth, hvis fader nævnte Ole Danielsen var Arresteret med Angieldende faaet sig kiøbt et par Potter Brændevin for 3 rd som Angieldende havde selv, og Bouteilen skaffede Ole Danielsens datter Marjeth, dette Brændevin blev brugt Dagen efter, da Angieldende rømte og imidlertid var samme giemt i et lidet Skab i Stuen uden for Arresten den Dag Angieldende rømte af sin Arrest sidst her paa Klokkerud, vagtede Lars Stenhaug og Otter Lønfeldt og om Morgenen tidlig begynte Angieldende at traktere disse med Brændevin og holdt saaledes ved indtil Vagten blev beskiænket, da De lagde sig ud paa Marken til at sove. Efter at de vare komne i Søvnen og Angieldende fandt sig tryg, gik han ut bag Huset og hentede det Jaae-Stykke Lev Skaarnes havde leveret ham og anmodede Ole Danielsen om at afhugge sig sine Jern, da han vilde rømme, hvilke og Ole Danielsen giorde paa den Maade: at han med Jaae-Stykket og en Øxe som han bankede paa Jaae-Stykket med og saaledes afhug Jernet som Angieldende havde om Axlene og ned om Livet, sammes sammenføyninger itue (?), og Angieldende rev selv Laasen i stykker som stoed for bolten han havde paa Benene og saaledes blev skildt med samme, og rømte igiennem Døren, og ikke afbenyttede det gravne Hul, under Gulvet, i hans Arrest. Aarsagen hvorfor Lev Skaarnes vilde Angieldende skulle rømme, var ingen anden end denne, at Lev Skaarneses Foreldre eller Moder Gunild havde afhandlet Andres Danielsens kone Guri Sølv, som angieldende havde stiaalet og fortalt Lev Angieldende, at da Guri solgte Sølvet til Gunild Semb havde Guri sagt til Gunild at Sølvet var af Thov Mureklevs Tyvekoster ...

 

Avskrift 26/9 2014, Ragnhild Kaste Kaasa