Print this page

I en skreppekars fotspor

MEDLEMSTILBUD: Boka "I en skreppekars fotspor - Halvor Asbjørnsen i utvalg" av Ragnar Moen selges for kr. 150,- til medlemmer av Notodden Historielag

I en skreppekars fotspor inneholder tekster av Halvor Asbjørnsen, redigert av Ragnar Moen. Halvor Asbjørnsen (1845-1923) kom fra Vinje i Vest-Telemark og bodde senere på Gol, Modum og på Notodden. Han drev som skreppehandler, og dro rundt på bygdene og på jernbane- og industrianlegg. I tillegg til dette skrev han hefter og sanger, som han gav ut på eget forlag. Boka inneholder sagnstoff, historisk stoff om framveksten av industrien i Øst-Telemark, samt historia om den karismatiske forkynneren Vis-Kari fra Flå og sosialreportasjer om fattigfolk i Flå og guttene på behandlingsinstitusjoen Toftes Gave på Helgøya i Mjøsa. Se ellers baksiden av boka her.
Utgitt 2007