Print this page

Kontakt oss


Notodden Historielag Industrigt. 6A   3674 Notodden


E-post: post@notoddenhistorielag.no

Telefon: 35 01 36 10

Org.nr. 996 962 334

Styret:

Leder: John Einar Oterholt  97122478 jeo@hitterdal.no

Sekretær: Ole Arvid Vassbotten 95874299   olarvid@online.no

Kasserer: Ann-Marri Kittilsen  95221477  a-kittil@online.no

Styremedlem: Kjell Lia  91351061  kjelllia52@gmail.com

Styremedlem: Willy Lien 47019191  lien.willy@gmail.com

Vara styremedlem: Ingebjørg Øya  99105365  inge-oe@online.no

Vara styremedlem: Asbjørn Moen 99635888  asbmo2@online.no

Årsskriftkomite:

Annette Hagen

Trond Aasland

Knut Jordheim (red)

Ole Arvid Vassbotten

John Einar Oterholt

Olav Nisi


Revisorer:

Gunvor Prestårhus

Astrid Granlund


Kjøkkengruppe:

Ingebjørg Øya

Anlaug Hagen


Huskomite:

Willy Lien

Kjell Lia


Ansvarlige for hjemmesiden:

Ole Arvid Vassbotten og Ragnhild Kaste Kaasa


Æresmedlemmer i Notodden Historielag:

Alf Mostue
Olav Groven
Ragnar Moen
Anne Haugen Wagn
Ingebjørg Sperre
Inger Johanne Bakka

Velkommen til Historielagets hus i Grønnbyen

Åpent hver tirsdag fra kl.18:00 til 21:00 (Eller etter avtale)