Print this page

Hovedtema: Kristian Birkeland

Kr. Birkeland - vitenskapsmannen som skapte industri

Professor Birkelands patenter

Professor Birkelands arvtaker, Carl Størmer

Kristian Birkeland vil særlig bli husket for sitt arbeid med å utvikle lysbueovnen og for sin utforskning av nordlys. Bildet er fra observatoriet på Haldde ved Alta.