Print this page

Komplett liste over artikler i våre årskrift. (1983 - 2020)

Årsskrift 1983
Innhold:

- Fra forhistorisk tid ved Heddalsvatn  - Olav H. Haugholt

- Heddal - Helge Albrecht-Larsen

- Tinnemannen  - Hans-Olav Johnsen

- Krigstid og kriseår  - Alf Mostue

- Glimt fra Notodden under krigen   - Anne Turi Grimeland

Årsskrift 1984
Innhold:

- Tingbøker som kilde for lokalhistorikere og slektsforskere  - Hans-Olav Johnsen

- Revy på Notodden 1916-1924  - Anne Haugen Wagn

- Krigstid og kriseår - Alf Mostue

- Intervju med Alf Mostue - Hallgrim Høydal

- Trekk fra bygningshistorien på Notodden  - Frøydis Hagene

Årsskrift 1985
Innhold:

- Frå Jens Nilssøns Visitasbøger og reiseoptegnelser 1574-1597

- Skoskatten 1711  - Alf Mostue

- Omkring Elgsjøen  - Torstein Braaten

- Ei straffesak i Heddal anno 1735   - Anne Haugen Wagn

- Ei folkevise frå Heddal. Jutulen å Møyi

- Spelemannen Ole Olsen Kolsrud   - Inger Johanne Bakka

- Skilsmisse Heddal - Lisleherad   - Hallgrim Høydal

Årsskrift 1986

Innhold:

- Tingstugo på Klokkarud   - Halvor Landsverk

- Litt om vaksinasjon og koppeepidemier i Heddal   - Alf Mostue

- Lokalt sjølvstyre i Heddal  - Hallgrim Høydal

- Tassar o spøkri  - Ambros Sollid

- Matstell i Heddal fæ 60 år sea (rundt 1900)  - Anne Midttun

- Vask   - Anne Midttun

- Kunstsilkefabrikken A/S - A/S Platon  - Jan Augustsen

- Olav Fyrileiv  - Olav Smedsrud

- Beredning og dekorering av skinnfeller  - Tove Kristin Langseth Pedersen

- Norsk Extruding  - Henrik Rom

- Notodden Kringkaster   - Ragnvald Pedersen

- Peder Kristoffersen Waal - En utvandrer fra Notodden  - Øyvind T. Gulliksen og Carla R. Waal

- Grønnbyen   - Anne Haugen Wagn

- Arbeidermuseum i Grønnbyen  - Anne Haugen Wagn

Årsskrift 1987

Innhold:

- Sogneprest Johannes Crøger  - Odd H. Sandlund

- Tømmerfløting omkring Follsjø  - Per Olav Gunnes

- Korsa på Øvre Vik   - Per Olav Gunnes

- Reiser i Telemark   - Per Olav Gunnes

- Bjørnejegerhistorier fra Heddal

- Lisleherad i gammel tid  - Sveinung A. Landsverk

- Torsten Torstenson Grotbekk d. y.  - Alf Mostue

- Stiftinga av Notodden Socialdemokratiske forening  - Hallgrim Høydal

- Utvandring frå Heddal 1878-1890  - Alf Mostue

Årsskrift 1988
Innhold:

- Plassfolkene i Aasen - et av Heddals eldste ektepar  - Arne Fliflet

- Da Notodden Arbeiderparti gikk til politisk streik   - Alf Mostue

- Love for Hiterdals Arbeiderforening  - Hallgrim Høydal

- Fra skule til skole   - Hjalmar Bømark

- Dengang  - Hjalmar Bømark

- Den nye staden eller Notoddens beskrivelse  - H. Asbjørnsen

Årsskrift 1989
Innhold:

- Kasin-graven, en stridsøksgrav fra yngre steinalder i Heddal   - Kjell Rasmussen

- Den glemte kirkegården i Heddal - og hva den fortalte  - Berit J. Sellevold og Kristin Hovin Stub

- Hva en skifteprotokoll kan fortelle  - Alf Mostue

- Murutusten og muruspjeldet   - Halvor Landsverk

- "Dampskibet og Hitterdølene"   - Halvor Landsverk

- Fe honder år sea   - Kjetil Kvaale

- Bjørn Evje  - Gunnar Danielsen

- Året 1949  - Hallgrim Høydal

- Hjuksebø Arbeiderungdomslag 1936-1940  - Håkon Braaten

- Husmannsplassregistrering i Notodden   - Anne Haugen Wagn

Årsskrift 1990

Innhold:

- Tinfos Handelslag   - Ivar Moen

- Olea Crøger  - Alf Mostue

- Tok tre jernbanevogner med våpen på Meheia stasjon  - Kåre Hansen

- Arne Brattli fra Notodden - To år i helvetes forgård  - Tore Hvål

- Gransherad Musikklag - 10 år  - Sverre F. Henriksen

Årsskrift 1991

Innhold:

- Notodden Historielag 10 år - Maj Lis Stordal

- Notoddens tilblivelse - mennesker og historier  - Erling Storeng

- Olav Hansson - Telemarks store rosemaler på 1700-tallet  - Hans-Olav Oldrup Johnsen

- Regler frå Heddal  - Golla Groven

- Bandak-kanalen 100 år - Arne Holm

- Vannveien Tangenbrygga-Skien - Olav Groven

- Mastefuru  - Olav Nisi

- Ein tur over Sauheradfjella  - Torstein Braaten

- Admini Notodden  - Anne Haugen Wagn

- Notodden Speidergruppe 75 år  - Finn Arvesen

- Salg av Hitterdal stavkirke  - Ragnar Moen

- Et "Kjøbstadanlæg" i Hitterdal?  - Alf Mostue

- Då Tinnoset hotell gjekk opp i flammer - Kaja Kvalheim

- Den siste kolabrenner  - Anlaug Langseth

- Lauvås - Hallgrim Høydal

- Prolog til 10 års jubileet  - Liv Austenå

Årsskrift 1992

Innhold:

- Tolvtalsvisa  - Anlaug Groven Solberg

- Da straumen kom til Gransherad  - Aaste Nisi

- En reise i Telemark i 1830 - Per Berg

- Hølje Myra  - H. Asbjørnsen

- Heddalsidretten gjennom 75 år  - Anna Lie

- Heddal idrettslag fram til 1937 - Halvor Sem

- Om kvalitetsskog og tømmerfløyting  - Halvor Sem

- Å vokse opp på Notodden  - Guro Nordby

- Anna Helgesen - en pioner i Notoddens arbeiderbevegelse - Anne Haugen Wagn

- Hestekraft  - Christian Krohg

- Jernbaneprosjekter i Telemark  - Ivar Moen

- Distriktet vårt rundt midten av 1800-tallet  - Helge Albrecht-Larsen

- Noen glimt fra Amerikautvandringa - Alf Mostue

Årsskrift 1993

Innhold:

- Heddal Bygdetun - Anna Lie

- Den gamle gjestebok - Aasm. Bunkholt

- Gjermund Haugen - liv og bragder - Olav Goberg

- Dampskipsfarten på Norsjø-Hitterdalsvann - Alf Mostue

- Abigel Laurøya - G. B. Teledølen 17/2 1932

- Tømmerrenna Svelgfos-Lienfos-Tinfos - Ivar Moen

- Heddal stavkirke og kulturlandskapet - Frøydis Hagene Skoje

- Den gang Notodden og jeg var mindreårige - Hjalmar Bømark

- Murukleiven - vår lokale Gjest Bårdsen - Ingunn Bunkholt Haslekås

- Notodden Motorbåtforenings 70 års jubileum - Ørnulf Storeng

- Teglstein - ein gong eit lokalt produkt - Hallgrim Høydal

- Presentasjon av en hjemstavnsmaler - Cornel Jørgensen - Arne Frantzen, Notodden

Kunstforening

- Nyskapning for hundre år siden - Knut Jordheim

Årsskrift 1994

Innhold:

- De første levende bilder - Guro Nordby

- Ford-montering på Notodden - Olav Bennsund

- Et gravøl i Heddal i 1809 - Anne Haugen Wagn

- Murukleiv'n  - Alf Mostue

- Storflommen 1927 - Ivar Moen

- Henrik Sørensens alterbilde i Notodden Kirke - Per Ivar Moe

- Fra turgåing til matauk  - Knut Jordheim

Årsskrift 1995

Innhold:

- Arbeideridretten på Notodden - Ørnulf Hodne

- Den private lærerskulen på Notodden 1895-1937 - Åsmund Lønning Strømnes

- "Alle Notoddingar er i slekt " - Asbjørn Tveiten

- "No måtte gutane dilte etter, i baktroppen" - Gunhild Gjøystdal Dybdal

- Murukleivens liv og lagnad - Alf Mostue

- Barndomsminner fra Tveiten - Kjell Hovde

- Illegal presse - Motstandsfolk vi glemte - Birger Thorsen

- Museumstenesta i Aust-Telemark - Hallgrim Høydal

Årsskrift 1996

Innhold:

- "Mon de Bakker dog ingen Ende tar?" - Knut Jordheim

- Øst-Telemarkens Automobilselskap dei fyrste åra - Sverre Groven

- Det gamle skolehuset på Hjuksebø - Sigbjørn Ravnåsen

- Kjempen som falt og ikke reiste seg mer - Trygve Nes

- Aust-Telemark, Tinn, Hjartdal og Heddal - Helge Braathen

Årsskrift 1997-1998
Innhold:

- Minneord om Alf Mostue - Hans-Olav Oldrup Johnsen

- Eit husmannsminne - Hallgrim Høydal/Alf Mostue

- Ingebjørg Mælandsmos forfatterskap med særlig vekt på Malm-trilogien  - Knut Jordheim m. fl.

- Helg og hverdag for middelaldermennesket
- slik det kommer til uttrykk i primstavtradisjonen - Herleik Baklid

- "Speiderheimen" en saga blott - Knut Jordheim og John B. Gohli

- Ett bygg - flere roller - Olav Groven og Jens Marius Hammer

- Handel i 110 år - Magnus Hansen på Notodden ser tilbake - Johannes Gjestrud og Guro Nordby

- Norsk Extruding gjorde Notodden til plastby - Birger Thorsen

- Notoddens første sykehus - Guro Nordby

- Jon Lia - Torbjørg Solberg

- Notoddens første bad - Knut Jordheim

- Gamle varsel for det nye år - Halvor Landsverk

- Drømsi - Anne Haugen Wagn

- Nikulas Sveinssøn - drept på åkeren i 1317 - Anne Haugen Wagn

- Telemarkens bokhandel Herman Meier A/S - Guro Nordby

- Lokalhistorisk litteratur fra Notodden og omegn 1996-97 - Guro Nordby

Årsskrift 1999

Innhold:

- Gransherad kyrkje frå dei eldste tider til i dag - Ingunn Mælandsmo Sønmør

- Trekk fra Frelsesarméens virke på Notodden 1908-1998 - Trygve Nes

- "Der såg eg att'e gullmor mi". Jomfru Maria i Draumkvedet - Arne Bugge Amundsen

- Slik var det den gongen - Hallgrim Høydal

- Gatenavn i Notodden som henviser til industrier- Jens Marius Hammer

- Notoddens vognmand - Birger Thorsen

- "Derfra kommer det alltid mange gode ting". Om Pettersens

vevstue på Notodden og arbeidet for tekstil kvalitet i over 40 år - Knut Jordheim og

Kjellaug Munthe-Kaas

- En gjennomreise i Heddal etter frisk luftseilas - Olav Groven

- Bratrein Barnehjem - Guro Nordby

- Glimt fra musikklivet på Notodden gjennom tidene

- Neversøm - Guro Nordby

- Han spikka bestandig. Hans J. Steinmoen - treskjerar, knivmakar, felemakar - Bjarne Bratås

- Pressglass - Ingebjørg Sperre og Berit Kaste

Årsskrift 2000

Innhold:

- Tinfos Jernverk A/S 90 år - Ivar Moen

- Anne Bamle - Anlaug Bamle

- Kvinnedrakt i Øst-Telemark fra 1900 til Anne Bamle - Anlaug Solberg

- Portrett av Anna Schønhaug - kvinne anno 1900 i 1994 - Annemor Schønhaug

- Bolkesjø - fra skysstasjon til turistsenter - Trygve Nes

- En historisk skogepoke - Unni Buverud

- Skogane våre - Tveitaneika - Helgenotra - Halvor Sem

- Nils Johnson Kåsa - heddølen som ble metodistprest i USA - Anne Haugen Wagn

- Sveinung Sauar - en utvandrer fra Heddal - Karine Hagen og

Inger Rita Våle

- Minner fra en tur i skogen 4. mai 1999 - Anlaug Hegna Arnesen

- Notodden Helsestasjon - 60 års virke for mor og barn - Guro Nordby

- Sjøfløyta i Telemark - Kjell Bitustøyl

- Klipp fra Varden 1905-06: Bygdeborga på Storehaug

Årsskrift 2001

Innhold:

- Folkemusikk i Notodden, Heddal og Gransherad - Hans T. Frømyr

- Finn Krafft og Lisleherad kirke - Helge Krafft

- Losjearbeidet på Notodden - Trygve Nes

- "Lus og bønder" - Tor K. Gardåsen

- To artikler fra "Varden" 1880 - Helge Braathen

- Tjonebakken - Eva Amdahl

- Den norske turistforenings årbok 1868 - Guro Nordby

- Lokalpolitikk i Heddal fra 1840-åra - Anne Haugen Wagn

- Olav Hansson - Helge Braathen

- Forvilla hageplante - Ingebjørg Sperre

- Kaffivarmen på Knølen - Johannes Gjestrud

- Tilhøvet mellom "land" og "by"  - Helge Braathen

Årsskrift 2002

Innhold:

- Kvelven - Olav Kaste

- Hilsen - Olav Skogen

- Årets flotte hundreåringer - Eva Amdahl

- "Naar man kommer over Midheien til Hitterdal eller Gransherred". Om dikterpresten Landstads reiseopplevelser på strekningen Seljord-Christiania - Jon Magnus Landstad

- "Den Tegnelyst - min Glæde og min Kval".

Sauheradpresten Simon Olaus Wolff som diktet og malte - Ragnhild Hagen

- Da kong Haakon 7. ble kjørt i bredslede over Meheia - Peder Skalstad

- Notodden Fredslag - Ingrid Svendsen Rodahl

- Den gamle grendeskulen - Johannes Gjestrud

- Om takryttere og vindfløyer i og omkring Notodden - Knut Jordheim

Minnesmerke over Olav Kaste

Årsskrift 2003
Innhold:

- Notoddensangen

- Notodden - "byen med gnisten" 90 år - Helge Albrecht-Larsen

- Gullskattene og de ukjente finnerne fra Heddal.

Gullskatten på Simones - Una Høydal

- Et "kjøbstadanæg" i Hitterdal?  - Etter Alf Mostue

- Næringslivet - Etter Alf Mostue

- Kjøpmann O. Aug. Aarnes

- Heddal om 50 år - Hans Herbjørnsruds stil fra 1952.

" - Du e diktar, du, Hans". Intervju med Hans Herbjørnsrud - Ingrid S. Rodahl

- En norsk sjømann som kom hjem under krigen - Kåre Virud  - Johannes Gjestrud

- De første barneparkene i Notodden - Guro Nordby

- Notodden-dagane - ein omfangsrik, men kortlevd stemnetradisjon på 1950 -  tallet - Hans T. Frømyr

- Trekk fra metodistkirkens arbeid på Notodden - Trygve Nes

Årsskrift 2004
Innhold:

- Gruvedrift i Heddal på 1700-tallet  - I. Lundervold og H. Mikaelsen

- I Hydros tjeneste: Tre snekkere og en smed - Trond Aasland

- Sigurd Steinhaug - antikvitetssamleren med eget museum - Trygve Nes

- Bygdefolkets krisehjelp i Øst-Telemark - Guro Nordby

- Notodden Seilforening - Ingebjørg Sperre og Guro Norby

Årsskrift 2005

Innhold:

- Bjørnungen - Trygve Nes

- Et stedsnavn fra Notodden  - Helge Albrecht-Larsen

- Gårdene som ble Notodden - Trygve Nes

- Sølvforekomst i Lienveien

- Et klassebilde, et vindu inn i virkeligheten  - Trond Aasland

- "Mine aller beste år"  - Trond Aasland

- Heddalsvannet som arbeidsplass  - Sverre Simones

- "Tysjå-gjengen"  - Terje Arnesen

- "I skuggen av Tåråfjell"  - Ingrid S. Rodahl

- Storgata i begynnelsen av 1970-åra - Trygve Nes

- Hitterdal i Amerika - Anne Haugen Wagn og Ingebjørg Sperre

Årsskrift 2006

Innhold:

- Notodden Historielag 25 år - Guro Nordby

- Gårdene som ble Notodden (2)  - Trygve Nes

- Fylkesutstillingen på Notodden 1922 - Ingebjørg Sperre

- Fløting på Telemarks transportvei nr. 1  - Trond Aasland

- Et internasjonalt navn fra Gransherad

- En historie om heddøler og lisleheringer i Iola - Olav Solberg

Årsskrift 2007

Innhold:

- Gårdene som ble Notodden (3) Heibø  - Trygve Nes

- Intervju med Andres Andresen Susrud - Alf Mostue

- Amerikanarar i Telemark - Anne Haugen Wagn

- Tegnelærer Jens Høibø

- Norsk-amerikanere med røtter i Heddal - Ingebjørg Sperre

- Teledølen - tradisjonsbærer har tatt lokalsamfunnet på pulsen
gjennom mer enn 100 år - Trond Aasland

- Fra Heddal til Slottet - om prinsessebunadene som Anne Bamle sydde - Guro Nordby

- Register 1995-2006

Årsskrift 2008

Innhold:

- Gårdene som ble Notodden (4) Nord-Tveiten - Trygve Nes

- Svælgfos tømmerrenne - Edgar Gundersen

- To ganger 50 for Svælgfos - Trond Aasland

- "Ta jobben!" skrev Ingerid  - Trond Aasland

- April 1940 - Fra Hjalmar Farstads notater

- Fougnervillaen på Svelgfos - Ivar Moen

- Gamle skikke og overtroiske Leveregler osv.

- Arbeidsbestemmelser 1863-1872

Årsskrift 2009

Innhold:

- Min oldemor Astrid Solli, en pionér i Notoddens sosialhistorie  - Stian Jamtveit Høihilder

- En husmann i industriens kraftspill - Anders Gjerde Moen

- Carlsenbutikken - drift og virke gjennom 70 år - Britt Carlsen Frøland

- Hvordan artet livet til en ung motstandsmann seg under 2. verdenskrig - Carine Kjosvold

- Hva vet vi om bruket Haslekås og utvandringen derifra? - Frida Bunkholt Haslekås

- Jacob A. Søreide, min oldefar. Om å være handelsmann

og Amerika-emigrant på tampen av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet - Jacob Søreide

- Kittil Slettemo, en mester i knivsmedfaget - Marita Nielsen

- Fra vondt til verre - om oppvekst og skolegang på 1930- og 1940-tallet - Kjersti H. Tobro

- Blant skreddere og ingeniører i Mogstad-slekta - Magnus Settemsli Mogstad

- Nordmenn i Canada - jakten på det gode liv  - Marius Larsen

- Min oldefar Ola O. Småkasin, den "uektefødde" som

ble politi, skuespiller og ordfører i Heddal - Marthe Småkasin Lien

- Fiskerfamilien fra Risøyhavn og Gamvik som ble industriarbeidere på Notodden - Rine E. Johansen

- Om Sofie Magdalena Uppstrøm, og om å være selvstendig næringsdrivende kvinne i siste halvdel av 1900-tallet  - Thea Sofie Kvålseth

- Gårdslivet under 2. verdenskrig - Ruben og Niklas Øymo

- Et arbeidsliv for Tinfos - Nina Lia Brenna

- Slektsgården Kasti i Vinje og livet der på slutten

av 1800-tallet  - Kathrine Paulsen

- Min farfar Torkild Øygarden. Om et dramatisk møte med tyske soldater - Vidar Markussen Øygarden

- Hvordan var det å vokse opp på Opp-Tveiten gård på 1930-tallet?   - Anne Berit Kigen Bjering

- Min morfar Reidar Holm. Om økonomisk nedgangstid, okkupasjon og etterkrigsår - Torgeir Holm

- Mary Guard Logan. Om reisa til Amerika og et hardt, men innholdsrikt liv i
Wisconsin - Even Andreas Røed

- Drømmen om Amerika. Historien om min tippoldefar, Olav Texas - Ingrid Buverud Gursli

- Våre besteforeldre, Lilly og Øystein Hortemo. Ulike oppvekstvilkår på Madagaskar og i Søgne

- Kaia Hortemo Skåttet og Oda Hortemo Forsberg

Årsskrift 2010
Innhold:

- Gårdene som ble Notodden (5) TINNE  - Trygve Nes

- Gårdsnavnet Tinne - Arne Aasland

- Levekår før i tida  - Alf Mostue

- Notodden Bymusikk  - Guro Nordby

- To brødre - tusen dramaer - Trond Aasland

- Ottar Haugland  - Siri Anne Haugland Strand

- Kjærlighetens kår under krigen - Jon Anker Lisberg Sarpebakken

- Notodden 2010 - innledningen til et fotoeventyr  - Trond Aasland

- 100 år siden Birkeland ble kallet til Notodden  - Trond Aasland

- Hvor møttes Birkeland og Eyde? - Trond Aasland

- 1907-2010: En kongelig døråpner  - Trond Aasland

- F. W. Ahlers - mer enn en profil på Notodden - Odd Sørdal

Årsskrift 2011

Innhold:

- Tinfos Jernverk 100 år - Ole Holta

- Embetsmannsliv i Heddal på 1840-tallet - Anne Haugen Wagn

- Gårdene som ble til Notodden (6) - Nord-Hvåla - Trygve Nes

- Hans T. Kasin - Kristin Ingolfsrud Kasin

- Siggen - Sigurd Johannes Kaasa  - Hans Andreas Kaasa

- Min goffa Olav Aas  - Sveinung Aas

- Kansa - min samiske slekt - Tara Jensen

- Mostue-intervju - Lars Olsen - Alf Mostue

- Drosjer på Notodden - Sverre Simones og Trygve Nes

- Fortet på Tveiten - Kåre Kåsa

- Punktum for Eriksen-epoken i Hydro - Trond Aasland

- St. Olavs fødested? - Torstein Vale

- Bokanmeldelser - Trond Aasland

Årsskrift 2012

Innhold:

- Gårdene som ble Notodden (7) - Øvre Sætre  - Trygve Nes

- Frå Gamletun til Europa  - Ingrid S. Rodahl

- En reise til Notodden anno 1907 - Trond Aasland

- Med billett til Titanic og bopæl på Notodden  - Trond Aasland

- Mine fire besteforeldres veger til Notodden - Signe Skare

- "Det hele har jeg tenkt meg som et eventyr"  - Trond Aasland

- Tyskland under andre verdenskrig - Caroline Mathiassen Lie

- Oppvekst i skyggen av en krig  - Camilla Ljosland Kvålseth

- Min familie i historisk lys  - Peder Jørgen Nagelsaker Lexau

Årsskrift 2013
Innhold:

- Arbeidstjeneste på Lauvås  - Trygve Nes

- Utvandringa frå Gransherad til Amerika - Torjus Bolkesjø

- Min oldemor Aaste Skaar  - Malene Dalebø Skaar

- Diktaren Kristofer Uppdal og rallartida ved Notodden - Arild Bye

- Per Stangs fotografier fra Notodden - Tone Rasch

- Ved staffeliet for å male industrihistorie - Knut Jordheim

- Min oldemor Tone Lia Johnsen  - Oda Amalie Bakkalia

- Min oldemor Karen Marie Løkka - Trine Tveit

- Min amerikanske familie - Øyvind Kvaal

- 100 års skolehistorie  - Birger Thorsen

Årsskrift 2014
Innhold:

- Tunga - fra ødegård til storgård - Maj-Lis Stordal

- Grunnlovsjubileet. Skråblikk på lokalsamfunnet med

rikshistorien som bakteppe  - Åge Skullerud

- Tov Murukleiv - soldat, desertør og stortyv i en urolig tid i Europa  - Kjell Kleivane

- Andakt i terrakotta og granitt - Knut Jordheim

- Dampskipsfarten på Tinnsjå 1864-1938  - Ragnar Dybdal

- Fløting i Føllsjå/Fulldøla  - Ole Arvid Vassbotten

- Mysteriet Brede Olsen  - Vebjørn Bredesen

- Alvhild Miriam Jørgensen - Alva Kaisa Odden Langedok

- Kjell Wabakken minnes Notodden  - Trygve Nes

- Minner fra oppveksten på Notodden i 1940-årene - Kari Lindem Lagesen

Årsskrift 2015

Innhold:

- Høydehopperen Olav Augonsson Aarnes  - Ove Eriksen

- Follsjå - et arkeologisk eldorado  - Jo-Simon Frøshaug Stokke

- Rjukan-Notodden industriarv

Kaffebord i helnorsk granitt

Lokføreren og generalen

"... ingen revolver kunne hjelpe meg"

Til den norske ungdom

Åtte hektiske år:

Fra sykestue til lasarett og nytt sykehus

Tinnoset - travleste sted i Gransherad

Yara og Hydros gener

Her vises verdensarven:

Norsk industriarbeidermuseum

Lysbuen  - Trond Aasland

- Gullsmed Jørgen Schultz - Sigrid Schultz

- Historien om Thordis Thomassen - Mathias G. Eide

Årsskrift 2016

Innhold:

- som nær sagt ingen anden" - Sam Eyde 1866-1940 - Trond Aasland

- Den bedste Kilde vilde være gamle Koner"

Historien om hvordan "Eyde-marchen" ble til - Knut Jordheim

- Industrireising i haugianernes ånd. Samtale med Ole Holta - Maj-Lis Stordal

- Wallenbergenes vei til Notodden og Rjukan - Trond Aasland

- Anerkjente og godt etablerte Arkitekter på Notodden: Før 1915 - del 1  - Edgar Gundersen

- Sir Roberts gutter - og senere: Olaves jenter Glimt av speiderliv på Notodden gjennom 100 år
- Knut Jordheim

- Bryteren Aage Ingvar Eriksen Notoddens Olympiafarere - London 1948  - Ove Eriksen

- En reise i norsk industrihistorie fra Moss til Notodden med Johan Christen Kruse
- Ellen og Mari Kittilsen

- Den allsidige møbelsnekkeren Hans Georg Moen  - Erik Gjerde

- Blå var min barndoms jul - Marit Vaale Kolloen

Årsskrift 2017

Innhold:

Hovedsak  Tradisjon

- Husmannsplassen - Ingrid S. Rodahl og

Ragnhild Kaste Kaasa

- Hvilke farger kan ei rødtrøye ha? - Guro Nordby

- Alle stavkyrkjene i landet er nå istandsette best mogleg.

Historia om arbeidet i Heddal med bidrag av:

- Kor gamal er Heddal stavkyrkje?  - Halvor Sem

- Riksantikvarens stavkyrkjeprogram 2001-2015 - Sjur Mehlum

- Vedlikehald av Heddal stavkyrkje krev

kunnskap om gamalt handverk - Håvard J. Russnes

- Han fikk ungdom til Notodden - og grunnla et nasjonalt skoleslag - Knut Jordheim

- Med "Idrett for alle" som rettesnor i hundre år - Maj-Lis Stordal

- Tre Snøggere til sommer-OL 1952  - Ove Eriksen

- Notoddens mestbyggende arkitekt - Edgar Gundersen

- Veien fram til hydrogen som energibærer - Trond Aasland

- KJ: I årets løp - noen begivenheter med lokalhistorisk innhold

Årsskrift 2018

Innhold:

- Kulturminner - og et helhetlig planarbeid

- Figurar på gamle treskjelåvar i Heddal og Lisleherad - Åsta Østmoe Kostveit

- Bak rattet i industrireisningens første år  - Trond Aasland

- Markering: Notodden kirke 80 år 1938-2018

- Forhistorie til kirkebygget - Ole Holta

- Fullført restaurering av orgelet - Sylke Feldhusen

- Steinalderen i Gransherad - Jostein Gundersen

- Gransheringen som redda norske kulturskattar - Olav Nisi

- Notodden Kunstforening 1981-2017: Mange og store kunsttiltak - og banebryter for Telemarksgalleriet - Anne Haugen Wagn

- Flyveblad over Heddal med tanke på krigens slutt - Trygve Nes

- Evig engasjerte Vico  - Maj-Lis Stordal

- Bokanmeldelse: Ove Eriksen: Murukleiven - Anette Hagen

- KJ: I årets løp - noen begivenheter med lokalhistorisk innhold

Årsskrift 2019
Innhold:

Hovedsak  Gudslånet

- Løkjakvenna som kunne gå både dag og natt  - Niri Flåta

- Kvernsteiner - Dagfinn Trømborg

- Mølla i Tinfossen - og konflikten mellom bondesamfunn og industrialisering - Tore Tinnes

- "Europas vakreste utsikt" - Susanne Grina Lange

- Bruene i Gransherad - Olav Nisi

- "Kunnskap skal være tilgjengelig for alle"  - Maj-Lis Stordal

- Om lærerskoler som har kommet og gått på Notodden - Knut Jordheim

- John Tveiten - Roma 1960 - Ove Eriksen

- Barndomsreiser - kortreiste men minnerike - Trond Aasland

- KJ: I årets løp - noen begivenheter med lokalhistorisk innhold

- Husmannsplasser - Ragnhild Kaste Kaasa

Årsskrift 2020
Innhold:

Hovedsak  Fra invasjon til frigjøring

- Olavs krig - og vegen heim - Olav Nisi

- Illegalt arbeid i gruppe 44 Heddal - Andres Bjørnhaug

- Eit riss av Ingebjørg Mælandsmo sitt liv i krigsåra

- Gunn Jorunn Mælandsmoe Flåta og Knut Jordheim

- Den gløymde Ingebjørg Mælandsmoe:

Okkupasjonslyrikaren  - Knut Jordheim

- Dikt: Over heia - Ingebjørg Mælandsmo

- Derfor ble Notodden ikke bombet  - Runar Lia og Trond Aasland

- Dødsmarsjen fra Stutthof - Ottar Haugland

- Veien til frigjøring: Sabotasje, beskyttelse tragedie - Trond Aasland

- Kvinner frå Notodden og omegn som deltok i

motstandsarbeidet under okkupasjonen - Svein Vetle Trae

- "Slike dagar kjem aller att"  - Anette Hagen

- KJ: I årets løp - noen begivenheter med lokalhistorisk innhold


Vi har restopplag av de fleste årsskriftene, du finner de ved å gå inn her