Print this page

Rusletur på Skogen

Historielaget arrangerer rusletur i historiske omgivelser på Skogen i samarbeid med Notodden Turlag. Vi starter vandringen ved den tidligere husmannsplassen Su-Skogen og går nordover langs den idylliske gamlevegen til vi til slutt passerer Snøyrud, en gammel plass som lå under Graver. På vegen bortover vil vi passere mange tidligere husmannsplasser som har hørt til gårdene Tinne, Sætre (øvre og nedre), Bøen, Flaaten og Graver.

Området er unikt, og kulturlandskapet her er holdt godt i hevd av dem som bor i området. 
Det blir stopp ved hver plass bortover, der medlemmer fra Historielaget vil fortelle kort om historien rundt hver plass, med hovedvekt på det som har med tida som husmannsvesenet fremdeles eksisterte å gjøre.

Husmannsplassene som har hørt til Tinne og Sætre er omtalt i boka Husmannsplassar i Notodden bd. 1

Tekst/Foto: Ragnhild KK