Print this page

Husmannsplassar bind 1

Boka omhandler alle husmannsplasser under gårdene rundt det som i dag er Notodden by.

Det dreier som om et 50-talls plasser under gårdene Nord-Tinnes, Su-Tinnes, Sætre nedre og øvre,  Heibø, Hvåla, Tinne og Tveiten. Boka tar for seg geografisk plassering, historien om bosatte på plassen og små historier om enkeltpersoner som levde der.

Bakerst i boka er det kart over området som viser hvor plassene lå. I tillegg finnes det liste over koordinatene til alle husmannsplassene, tatt med GPS, som viser nøyaktig hvor hver plass lå.

Vi har i størst mulig grad prøvd å få med bilder. Ofte forteller bilder mer enn ord, men dessverre er det ikke alle plasser det har vært mulig å oppdrive bilder fra. Det varierer derfor fra plass til plass hvor stort bildematerialet er.

I den grad det har vært mulig har vi også lagt vinn på å få mest mulig «kjøtt på beinet». Det er gjort mange intervjuer med personer som har hatt tilknytning til plassene, men vi har også vært så heldige at vi har kunnet bruke av materialet etter Alf Mostue (1911-1998). Han samlet store mengder med lokalhistorisk stoff, bl.a. i form av intervjuer med folk som hadde tilknytning til husmannsplassene.

Forfattere: Ragnhild Kaste Kaasa, Ingrid Svedsen Rodahl og Inger Johanne Bakka

En liten smakebit fra boka finner du her

Pris kr. 300.- + frakt UTSOLGT !

Kontakt Notodden Historielag på tlf. 35013610 (tirsdager 18-21) eller kom innom for å kjøpe boka.

Boka kan også bestilles ved å sende e-post til: post@notoddenhistorielag.no

eller ved å ringe 99635888 (Leder Asbjørn Moen)