Print this page

Flyfoto fra Tuvenområdet oktober 1972

I oktober 1972 fløy fotograf Thomas Bryn over Tuven og tok disse bildene. Vi ser at området er under utbygging, mye har skjedd siden!

På bildene ser vi at "Biltilsynet" -  "Gulfstasjonen" - "Nordluftbygget" - "Hillestad" og "Te-Pro" er ferdigbygd, det nye flytårnet er under oppføring og den nye traseen av E76 er under bygging. Vi ser også at noe av den gamle bebyggelsen i området enda er inntakt.Norluft, var sammen med Te-Pro og Hillestad noen av de første produksjonsbedriftene som kom opp på det nye industriområdet på Tuven.