Print this page

Velikehold av annlegget

Vedlikehold

At det krevdes mye vedlikehold og utbedringer i Fulldøla vises i Fellesfløtningens regnskap.
Her er noen eksempel fra perioden 1890 til 1910.

Nybygg

1890    Renna blir bygd.                                                 kr.7384,60
1890    Bygging av 7 treskjermer i elva                          kr.2150,82
1890    Sidedam og løftedam nedenfor
renneutløpet; skjerm i Storrhøl 
og skjerm i Sveivhølfoss                                                 kr.2100,00

Vedlikehold

1900    Renna påkostet                                                  kr.  600.00
1906    Bygd solid bro over juvet (renna)                       kr.  700,00
1907    Reparasjoner på renna                                      kr.  850,23
1908    Ombygging av renna                                          kr.2400,00
1909    Reparasjoner på renne og intaksdam                kr.1000,00
1910    Reparasjoner på renna                                      kr.  800,00

At Fulldøla har vært en viktig fløtningselv viser denne oversikten.

Eksempel på tømmerkvantum som er fløta i Fulldøla i perioden fra 1881 - 1970
1881-1885     Gjennomsnittlig ca.1500 tylfter i året  (ca.18000 stokker)
1902              17930 kub.m. (det største kvantum som er fløta noen gang!)
1900-1906     Gjennomsnittlig ca.16240 kub.m.    
1912              3500 tylfter   (ca.42000 stokker)
1962              5478 kub.m.
1970              1500 kub.m.  (siste året det ble fløta)